Niezależne doradztwo rolnicze

regularne publikacje wspierające Twój AgroBiznes

Publikacja Wrzesień II 2022

17.09.2022
W numerze:
- Zboża – herbicydy doglebowe
- Jesienne herbicydy na chwasty jednoliścienne – porady stosowania
- Odległości w stosowaniu i długość rejestracji herbicydów jesiennych
- Herbicydy w zbożach ozimych do stosowania jesienią 2022         
- Zboża ozime – herbicydy do stosowania jesienią      
- Zwalczanie wyczyńca polnego herbicydami w płodozmianie
- Żniwa 2022 pomiędzy topowymi plonami a katastrofalną zwartością białka
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X