Niezależne doradztwo rolnicze

regularne publikacje wspierające Twój AgroBiznes

Doradztwo

            Doradztwo stanowi, obok badań i analiz, ważną część oferowanych przez nas usług. Jako jedyni oferujemy naszym klientom zebrane, posegregowane i przygotowane wiadomości dotyczące całokształtu produkcji roślinnej dla całego okresu wegetacji. Celem doradztwa jest stworzenie jednolitego i spójnego planu produkcyjnego, uwzględniającego płodozmian, wybór odmian, uprawę gleby, wysiew, nawożenie, ochronę roślin oraz wszystkie dodatkowe zabiegi.Standardowo doradztwo opiera się o wizytę przed sezonem, gdzie zostają określone cele produkcyjne, potencjał, dobrane odmiany oraz programy nawożenia i ochrony. W późniejszym okresie podczas wegetacji roślin jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z osobami zarządzającymi uprawą i świadczymy doradztwo podczas wizyt polowych w gospodarstwie oraz pośrednio przez telefon i Internet. Wizyty przeprowadzone bezpośrednio na polach odbywają się w fazach krytycznych dla rozwoju roślin, średnio 4-5 razy w ciągu całego okresu wegetacji.

Podczas wizyt bezpośrednich :

1. przeprowadzamy dokładne analizy sytuacji rozwojowej roślin,

2. oceniamy aktualny potencjał uprawy,

3. wskazujemy możliwe zagrożenia i drogę ich eliminacji,

4. precyzyjnie doradzamy zabiegi dostosowane do realnej sytuacji na polu.
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X